Wstęp

Drodzy Internauci!

Strona ta powstała z myślą o osobach wierzących, które chcą pogłębić swoją wiarę, między innymi przez czytanie katolickiego czasopisma "Wiara i Życie" zamieszczonego z boku strony.

Czasopismo to jest skierowane do wierzących osób dorosłych, które pragną przejść przez swoje życie dobrze i szczęśliwie. Jest ono o wierze (jak sama nazwa mówi), ale i o sprawach doczesnych takich jak zdrowie, psychika człowieka, ciekawe miejsca na świecie, dobry film czy książka... bo tak naprawdę wiara ma ścisły związek z życiem, a życie z wiarą... Człowiek głębokiej wiary to człowiek szczęśliwy, gdyż wszędzie widzi Pana Boga i Jego działanie. Przekonajcie się o tym czytając to czasopismo. Można je ściągnąć na swój komputer, gdyż jest ono bezpłatne.

Wiara przenosi góry!

Wtedy powiedz im: Tak mówi Pan Bóg: Oto biorę drewno Józefa, które jest w ręce Efraima oraz plemion Izraela, jego sprzymierzeńców, i przykładam je do drewna Judy, i czynię je jednym drewnem po to, by w ręku moim byli jedno. A drewna, na których będziesz pisał, będą przed ich oczami w twym ręku.

[Ez 37, 19-10]

© 2019 • Fundacja Wiara i Życie • Wszelkie prawa zastrzeżone

Wciśnij Enter aby wyszukać
Wciśnij Enter aby wyszukać