O czasopiśmie

Czasopismo "Wiara i Życie" ukazywało się od 2007 roku w Internecie na stronie www.wiaraizycie.pl i zdobyło w tym czasie liczne grono czytelników. Od maja 2019 roku ukazywuje się ono także w formie papierowej jako dwumiesięcznik i jest on dystrybuowany do warszawskich parafii. Ważnymi aspektami czasopisma są: spojrzenie na świat oczami zwykłego człowieka, ukierunkowanie jego myśli na życie wieczne, na relacje z Panem Bogiem i z Matką Bożą, nie zapominając przy tym o świecie doczesnym.

Czasopismo uzyskało pozytywną opinię od Kurii Metropolitalnej w Warszawie i ma Księdza asystenta czujwającego nad zawartością merytoryczną treści.

Inne szczegółowe informacje:

 • Format: 190 x 260 cm (między B5 a A4),
 • Ilość stron: 32,
 • Częstotliwość wydania: co 2 miesiące,
 • Nakład: 2-5 tys. egz. lub więcej (w zależności od uzyskanych środków),
 • Grupa docelowa: wierzący ludzie dorośli,
 • Tematyka: wiara (kalendarz z datami świąt i wspomnień świętych, tematy związane z wiarą, modlitwą, życiorysy świętych, świadectwa) oraz tematy związane z życiem codziennym (zdrowie, psychika człowieka, podróże, zioła, wydarzenia kulturalne, finanse w Biblii)

Cele wydawania gazetki to:

 • Pokazanie ludziom że wiara może być piękna,
 • Przybliżenie ludzi do Boga,
 • Połączenie życia codziennego z wiarą,
 • Pogłębienie wiary wśród ludzi,
 • Pogłębienie wiedzy religijnej, wzrost świadomości duchowej.

Naszym najważniejszym założeniem ma być fakt iż czasopismo ma być bezpłatne po to żeby każdy miał do niego dostęp dzięki czemu dotrze do jak największej grupy odbiorców. Czasopismo będzie utrzymywać się z darowizn ludzi, sponsorów oraz z reklam. Czasopismo będzie dostępne w parafiach i wśród grup religijnych.

Już dziś zapraszamy do współpracy i reklamy na łamach czasopisma "Wiara i  Życie". Bezpłatny charakter gazetki oraz nakład rzędu nawet 2-5 tysięcy egzemplarzy lub więcej gwarantuje dotarcie przekazu reklamowego do dużej grupy odbiorców i parafii warszawskich.

Wybrane opinie naszych czytelników:

"Gratuluję bardzo dobrego dwumiesięcznika. Jestem mile zaskoczony poziomem zamieszczanych w nich tekstów. Brakuje właśnie takich publikacji, które pokazują że nasza wiara może - i powinna - być codziennością, że nie należy jej zamykać gdzieś "w chmurach". A taką właśnie misję, jak mniemam, obrało sobie "Wiara i życie" i za to niech wam będzie chwała. Szata graficzna również bardzo profesjonalna, spokojnie sprawdziłaby się w wersji papierowej."

Mateusz

"Dziękuję za zamieszczenie mojego świadectwa. To wszystko na chwałę Panu. Powinniśmy dzielić się naszymi doświadczeniami, aby przybliżać ludziom Boga, który czeka na naszą miłość, na nasze FIAT. Wszystkie artykuły są bardzo wartościowe. Chętnie będę czytała kolejne numery."

Mariola

Wtedy powiedz im: Tak mówi Pan Bóg: Oto biorę drewno Józefa, które jest w ręce Efraima oraz plemion Izraela, jego sprzymierzeńców, i przykładam je do drewna Judy, i czynię je jednym drewnem po to, by w ręku moim byli jedno.
A drewna, na których będziesz pisał, będą przed ich oczami w twym ręku.

[Ez 37, 19-10]

© 2019 • Fundacja Wiara i Życie • Wszelkie prawa zastrzeżone

Wciśnij Enter aby wyszukać
Wciśnij Enter aby wyszukać