20211501

"Adoracja Krzyża otwiera duszę na poznanie Boga. Zbliża ją do Niego. Przemienia duszę, sprawiając, że wypełnia się pokojem, że łagodnieje. Często Adoracja Krzyża powoli, stopniowo, trwale przemienia duszę. Dlatego warto w miarę możliwości każdego dnia klękać pod Krzyżem, by adorować Jezusa. Adoracja przynosi siły, moc tak bardzo potrzebną tym, którzy chcą służyć Bogu w Jego dziele."

© 2019 • Fundacja Wiara i Życie • Wszelkie prawa zastrzeżone

Wciśnij Enter aby wyszukać
Wciśnij Enter aby wyszukać