20191027

„Najświętsza ofiara Ołtarza jest pomiędzy świętemi praktykami Wiary naszej tem, czem słońce jest pomiędzy gwiazdami, albowiem ona prawdziwie jest duszą pobożności i ośrodkiem religji chrześcijańskiej, do której wszystkie jej tajemnice i prawa się odnoszą. Jest to niewymowna tajemnica miłości Bożej, przez którą Jezus Chrystus, oddając się nam rzeczywiście, napełnia nas hojnie swemi łaskami i dobrodziejstwami”.

[Św. Franciszek Salezy - biskup i doktor Koscioła]

© 2019 • Fundacja Wiara i Życie • Wszelkie prawa zastrzeżone

Wciśnij Enter aby wyszukać
Wciśnij Enter aby wyszukać