Z wiarą w życie

Myśl wybrana na dzień dzisiejszy

"Adoracja Krzyża otwiera duszę na poznanie Boga. Zbliża ją do Niego. Przemienia duszę, sprawiając, że wypełnia się pokojem, że łagodnieje. Często Adoracja Krzyża powoli, stopniowo, trwale przemienia duszę. Dlatego warto w miarę możliwości każdego dnia klękać pod Krzyżem, by adorować Jezusa. Adoracja przynosi siły, moc tak bardzo potrzebną tym, którzy chcą służyć Bogu w Jego dziele."

Nowy numer

Pobierz gratis

Główne tematy:

  • Św. Józef - patronem tego roku
  • Zegar Męki Pańskiej
  • Całun Turyński

Aktualności

Co wydarzyło się u nas w ostatnim czasie

Zachęcamy do lektury dwunastego numeru czasopisma. Znajdują się w nim ciekawe artykuły: Święty Józef - patronem tego roku, Całun Turyński,....

Zachęcamy do lektury dziewiątego numeru czasopisma. Znajdują się w nim ciekawe artykuły: Przeżywanie choroby z Bogiem, Noworoczne postanowien....

Zachęcamy do lektury dziesiątego numeru czasopisma. Znajdują się w nim ciekawe artykuły: Niebo, czyściec, piekło, czyli sekrety
życia....

Nakład i zasięg

Chcemy aby Dobra Nowina docierała jak najdalej

0
egzemplarzy
0
parafii

Środki na druk

Dzieło rośnie dzięki zaangażowaniu

Działamy dzięki darowiznom i reklamom. Sam druk nakładu 2500 szt. to 4900 PLN.

Chcemy zwiększyć nakład do 5000 egz. aby dotrzeć do czytelników w kolejnych parafiach. Rozważ wsparcie tego dzieła ewangelizacji :)

W naszym sklepiku

Wartościowe książki dla Ciebie, na prezent, dla potrzebującego wsparcia, ...

Słowo wstępne

Cel istnienia strony

Drodzy Internauci!
Ta strona powstała z myślą o osobach wierzących, które chcą pogłębić swoją wiarę, m.in. przez czytanie katolickiego czasopisma "Wiara i Życie".
Czasopismo to jest skierowane do wierzących osób dorosłych, które pragną przejść przez swoje życie dobrze i szczęśliwie.
Jest ono o wierze, ale i o sprawach doczesnych bo wiara ma ścisły związek z życiem, a życie z wiarą...
Człowiek głębokiej wiary to człowiek szczęśliwy, gdyż wszędzie widzi Pana Boga i Jego działanie. Przekonajcie się o tym czytając to czasopismo. Można je ściągnąć na swój komputer, gdyż jest ono bezpłatne.

Wiara przenosi góry!

Misja i zasięg

Naszą misją jest ewangelizacja poprzez słowo pisane.

Obecnie wersja drukowana czasopisma dociera do 2500 czytelników z kilkunastu parafii warszawskich. Wersja internetowa to nawet 5× razy więcej.

Źródła utrzymania

Utrzymujemy się z darowizn, reklam i zysków sklepu internetowego.

Wydanie każdego numeru to koszt prawie 5000 PLN na druk, nie licząc praw autorskich, obsługi informatycznej, utrzymania strony www, transportu, itp.

Plany i rozwój

Chcesz mieć czasopismo w swojej parafii?

Naszym celem jest docierać przez prasę i internet do jak najszerszego grona odbiorców w Polsce i poza nią.

Włącz się w to dzieło ewangelizacji!

Ludzie o nas

Opinie

„Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi? Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców.”

[Mt 7,16.18]

Wtedy powiedz im: Tak mówi Pan Bóg: Oto biorę drewno Józefa, które jest w ręce Efraima oraz plemion Izraela, jego sprzymierzeńców, i przykładam je do drewna Judy, i czynię je jednym drewnem po to, by w ręku moim byli jedno. A drewna, na których będziesz pisał, będą przed ich oczami w twym ręku.

[Ez 37, 19-10]

© 2019 • Fundacja Wiara i Życie • Wszelkie prawa zastrzeżone

Wciśnij Enter aby wyszukać
Wciśnij Enter aby wyszukać